PRIVACYVERKLARING KRISTON WEBDESIGN

Kriston Webdesign vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met privacy@kriston.nl.

Artikel 1 –Wie ben ik?

Kriston Webdesign is een eenmanszaak, gevestigd te (7206 GD) Zutphen aan De Waarden 175. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54757878. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 – Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

 

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de inloggegevens van de systemen waarin jij mij wilt laten werken. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 1 jaar na onze overeenkomst. Jouw inloggegevens zal ik binnen een maand na de uitvoering van mijn opdracht verwijderen.

 

Om jouw opdracht te beheren zal ik jouw naam, factuuradres, e-mail en telefoonnummer tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

 

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin screenshots van de ontwerpen en content van jouw bedrijf met jouw bedrijfsnaam, vestigingsplaats en website. Jij hebt hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven. Ik bewaar deze content zo lang jouw website actief is of totdat jij een verzoek doet tot verwijdering.

 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, factuuradres en e-mail. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren.

 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot een jaar na het einde van onze overeenkomst bewaren.

 

Kriston Webdesign heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden. Om jouw privacy optimaal te beschermen heb ik echter jouw ip-adres laten versleutelen en een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

 

Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

 

Wanneer jij contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik 1 jaar nadat de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Artikel 3  – Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik enkele gegevens over jou als persoon verwerk waar ik inzicht toe heb via mijn klanten, om te helpen met hun bedrijfsvoering. Ik verstrek een verwerkersovereenkomst aan mijn opdrachtgevers waarin ik vermeld hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig.

Artikel 4 – Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Kriston Webdesign om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar privacy@kriston.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5  – Wie ontvangen jouw gegevens?

Kriston Webdesign zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 –  Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar privacy@kriston.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid Kriston Webdesign

“Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Op deze website worden cookies gebruikt om:

  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beveiligen ( ook wel technische of functionele cookies genoemd)
  • het verzamelen van analytische gegevens om de website te verbeteren (ook wel analytische cookies genoemd)
  • extra functionaliteiten op de website mogelijk te maken (overige cookies).

In- en uitschakelen van cookies

In de browser kun je instellen dat cookies alleen na toestemming worden geplaatst. Kijk daarvoor in de handleiding van de gebruikte browser. Houdt er wel rekening mee dat de site dan niet optimaal kan werken.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de deze verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kan er voor kiezen om cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Kijk hiervoor in de handleiding van de browser.

Google Analytics

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Je kunt indien gewenst ook een “opt-out” instellen. Hierdoor telt jouw bezoek niet mee in de statistieken van websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen.

Social Media buttons

“Op deze website zijn buttons opgenomen om Kriston Webdesign te volgen via Facebook, Google+, Twitter en YouTube.  Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de genoemde bedrijven zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code kunnen cookies worden geplaatst. Daar heb ik geen invloed op. Lees de privacyverklaringen van deze bedrijven (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en YouTube opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. YouTube, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van bovenstaande gegevens nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact met mij opnemen via onderstaande contactgegevens.

Bedrijf: Kriston Webdesign
Adres: De Waarden 175, 7206 GD Zutphen
Telefoon: 06 – 53 18 90 22
E-mail: privacy@kriston.nl
KvK: 54757878